Pretensados Marina és una empresa especialitzada en la fabricació de prefabricats i pretensats de formigó per a naus industrials, fabriquem tot tipus d'elements constructius i estructures de formigó per a la construcció de naus i instal·lacions industrials prefabricades amb formigó.

La nostra fàbrica, amb unes instal·lacions de més de 7.000 m2, i la nostra experiència des de 1960, són sinònim de qualitat en els nostres productes i processos de fabricació de pretensats de formigó.

Els nostres elements constructius per a naus industrials de formigó:

Mostrant del 1 al 9 de 9
Aperaltades per a naus industrial

Aperaltades per a naus industrial

Elements estructurals de cantell variable per a construccions industrials, ramaderes, agrícoles i esportives amb coberta de doble pendent del 10%, permetent llums de 10 a 25 metres, aportant a l'estructura un aspecte sobri i elegant de fácil aplicació. Ref. 01
Pilars per a naus industrials

Pilars per a naus industrials

Elements estructurals fabricats en diferents formes i seccions, amb possibilitat d'incorporar-los totes les ferramentes necessàries. La gamma de pilars que oferim és àmplia i comprèn tot tipus de mènsules per a pont – grua, forjats per a un o diversos nivells, puntes per als panells de tancament, etc. Poden portar, sobre comanda, els pendents pluvials incorporats. Ref. 02
Canals per a naus industrials

Canals per a naus industrials

Tenen com a funció principal el suport de la canal de xapa per a la recollida de les aigües pluvials de la coberta, element col·laborant en l'arriostrament de l'estructura i la fixació dels panells de tancament. Ref. 03
Jàsseres T-40, T-50 per a naus industrials

Jàsseres T-40, T-50 per a naus industrials

Les jàsseres armades de secció constant són per solucionar testers, extrems o hastials, així com cobertes a un sol pendent. Arriostra l'estructura i fixa els panells de tancament a les façanes. Ref. 04
Panells de tancament per a naus industrials

Panells de tancament per a naus industrials

Elements prefabricats que serveixen per formar el tancament tant perimetral com de divisòries per a interiors. Es fabriquen en panell massís i amb aïllant amb diverses terminacions i acabats, sent el més habitual el llis. Les mides estàndard són de 1.5 i 2.0 metres encara que per a la rematada d'obra, es poden fabricar en mides especials. El muntatge és encaixat entre pilars, o col·locat per interior i/o exterior en disposició horitzontal i vertical permetent fer buits de diferents formes i dimensions segons les necessitats pròpies de cada obra. Amb els nous panells, PRETENSADOS MARINA, S.A.U. dóna resposta a les noves exigències de mercat quant a bellesa d'acabats, aïllament tèrmic, rapidesa de muntatge, manca de manteniment i possibilitat de dissenys exclusius per a cada client. Ref. 08
Jàssera de secció constant per a naus industrials

Jàssera de secció constant per a naus industrials

Jàsseres alleugerides de secció constant per a cobertes planes i forjats. Recolzant-se als pilars i previstes de les ferramentes necessàries per a la subjecció de les corretges de coberta. Ref. 13
Bigues per a naus industrials

Bigues per a naus industrials

Les bigues són elements autoresistents que col·locades sobre l'estructura conformen la base sobre la qual es col·loca la coberta. Depenent de la longitud, separació i càrrega, adaptarem el tipus corresponent. Ref. 05
Plaques alveolars

Plaques alveolars

Plaques alveolars pretensades, fabricades en diversos cantells i resistències per a l'execució de forjats altells. Serveixen per a naus industrials sense necessitat d'apuntalament i aconseguint grans llums sense pilars intermedis. La seva utilització permet forjats amb capa de compressió o sense, en funció de les necessitats de cada obra. Les plaques alveolars tallafocs tenen com a objectiu evitar la propagació d'incendis, i la seva col·locació es realitza a les cobertes de naus adossades. Ref. 12
Jàsseres per a suport forjat

Jàsseres per a suport forjat

Elements que serveixen per a suport de les plaques alveolars als pilars, mitjançant una o diverses mènsules de formigó. Ref. 06
Mostrant del 1 al 9 de 9